műtárgytörténet

A Osztrák–Magyar Monarchia a gazdasági fellendülésen túl kulturális virágzást is hozott Budapestnek. A legnagyobb kulturális, művelődési intézmények ebben az időben születtek meg, ezáltal a századforduló idejére a magyar főváros világvárossá nőtte ki magát. Természetesen Magyarország Monarchián belüli súlyának növekedése kedvezően hatott a magas kultúra Budapestre összpontosulására.

Ebben az időszakban Budapest műgyűjteményei soha nem látott módon gazdagodtak, s számuk robbanásszerűen növekedett. Ebben közrejátszott a magyar nemesség nacionalizmusa és a Béccsel való versengés ösztönző ereje is. A történelmi arisztokrácia ebben az időszakban építette fel budapesti kastélyait, és megtöltötte őket a hol vidéki központjaiból, hol Pozsonyból vagy éppen Bécsből hozott műkincseivel.

A két világháború és a köztük levő zavaros időszak azonban jelentős károkat okozott ezekben a páratlan gyűjteményekben. Némelyeket szétszórtak, másokat államosítottak, és számos értékes műkincs megsemmisült. Mravik László tanulmányában e magyarországi gyűjtemények sorsáról, történetéről olvashat.

Mravik László: Budapest műgyűjteményei a két világháború között:

Comments are closed.