bibliográfia

Monográfiák, dokumentumgyűjtemények, tanulmánykötetek:

Benoschofsky Ilona–Karsai Elek (szerk.): Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyar zsidóüldözés történetéhez. 1. Budapest, 1958, Magyar Izraeliták Országos Képviselete.

Benoschofsky Ilona–Karsai Elek (szerk.): Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóság történetéhez. 2. Budapest, 1960, Magyar Izraeliták Országos Képviselete.

Randolph L. Braham (ed.): The Destruction of Hungarian Jewry. A Documentary Account. Vols. 1–2. New York, 1963, World Federation of Hungarian Jews.

Randolph L. Braham: A népirtás politikája – a Holocaust Magyarországon 1–2. kötet, Budapest, 1997, Belvárosi Könyvkiadó.

Randolph L. Braham–Attila Pók (eds): The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. New York, 1997, Columbia University Press.

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról I. Budapest, 2001, Balassi Kiadó.

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról II. Budapest, 2002, Balassi Kiadó.

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról III. Budapest, 2004, Balassi Kiadó.

Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VI. Budapest, 2006, Presscon Kiadó.

Randolph L. Braham–Brewster S. Chamberlin (eds): The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later. New York–Washington, 2006, Rosenthal Institute for Holocaust Studies – United States Holocaust Memorial Museum.

Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája 1–3. kötet, Budapest, 2007, Park Kiadó.

Randolph L. Braham (szerk.): A magyarországi holokauszt bibliográfiája 1–2. kötet. Budapest, 2010, Park Kiadó.

Asher Cohen: Soá. Budapest, 1994, Cserépfalvi Kiadó.

Asher Cohen: A haluc ellenállás Magyarországon 1942–1944. Budapest, 2002, Balassi Kiadó.

Adolf Eichmann: Tárgyalástól ítéletig. Feljegyzések a börtönből. Budapest, 2000, Trifer Kiadó.

Ember Mária: Wallenberg Budapesten. Budapest, 2000, Városháza Kiadó.

Frojimovics Kinga–Komoróczy Géza–Pusztai Viktória–Strbik Andrea: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem. 1–2. kötet. Budapest, 1995, MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

Frojimovics Kinga–Molnár Judit–Toronyi Zsuzsa (szerk.): Gettómagyaroszág 1944. A Központi Zsidó Tanács iratai. MAKOR, Magyar Zsidó Levéltári Füzetek, 2002, 5. szám.

Frojimovics Kinga–Schweitzer József: Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944. április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán. Budapest, 1994. MTA Judaisztikai Kutatócsport – Magyar Zsidó Levéltár – Országos Rabbiképző Intézet.

Christian Gerlach–Götz Aly: Az utolsó fejezet. Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása 1944–1945. Budapest, 2005, Noran Kiadó.

David Gur: Brothers for Resistance and Rescue. The Underground Zionist Youth Movement in Hungary during World War II. Jerusalem–New York, 2004, Gefen Publishing House.

Haraszti György (közl.): Auschwitzi jegyzőkönyv. Budapest, 2005, Múlt és Jövő Kiadó.

Gideon Hausner: Ítélet Jeruzsálemben. Az Eichmann-per története. Budapest, 1984, Európa Könyvkiadó.

Juhász Gyula–Pamlényi Ervin–Ránki György–Tilkovszky Loránt (szerk.): A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. Budapest, 1968, Kossuth Könyvkiadó.

Karsai Elek (szerk.): Fegyvertelen álltak az aknamezőkön. Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon 1–2. kötet. Budapest, 1962, Magyar Izraeliták Országos Képviselete.

Karsai Elek (szerk.): Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez 3. Budapest, 1967, Magyar Izraeliták Országos Képviselete.

Karsai Elek–Karsai László (szerk.): A Szálasi-per. Budapest, 1988., Reform Könyvkiadó.

Karsai László: Holokauszt. Budapest, 2001, Pannonica Kiadó.

Karsai László–Molnár Judit (szerk.): Az Endre–Baky–Jaross per. Budapest, 1994, Cserépfalvi Kiadó.

Karsai László–Molnár Judit (szerk.): Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Budapest, 2002, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége.

Karsai László–Molnár Judit (szerk.): A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbíróság előtt. Budapest, 2004, 1956-os Intézet Közhasznú Társaság.

Nathaniel Katzburg: Zsidópolitika Magyarországon 1919–1943. Budapest, 2002, Bábel Kiadó.

Kádár Gábor–Vági Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon történetéből. Budapest, 2001, Osiris Kiadó.

Kádár Gábor–Vági Zoltán: Self-Financing Genocide. The Gold Train, the Becher Case and the Wealth of Hungarian Jews. Budapest–New York, 2004, CEU Press.

Kádár Gábor–Vági Zoltán: Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Budapest, 2005, Jaffa Kiadó.

Kepes József (szerk.): A zsidó népesség száma településenként (1840–1941). Budapest, 1993, Központi Statisztikai Hivatal.

Lévai Jenő: A pesti gettó csodálatos megmenekülésének története. Budapest, 1946, Officina.

Lévai Jenő: Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről. Budapest, 1946, Officina.

Lévai Jenő: Zsidósors Magyarországon. Budapest, 1948, Magyar Téka.

Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon 60 év után – európai perspektívában. Budapest, 2005, Balassi Kiadó.

László Mravik (ed.): ”Sacco di Budapest” and Depredation of Hungary 1938–1949. (Works of Art Missing from Hungary as a Result of the Second World War.) Budapest, 1998, Hungarian National Gallery for the Joint Restitution Committee at the Hungarian Ministry for Culture and Education.

Munkácsi Ernő: Hogyan történt? Adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához. Budapest, 1947, Rennaissance.

Ránki György: 1944. március 19. Budapest, 1978, Kossuth Könyvkiadó.

Schmidt Mária (szerk.): Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács. Budapest, 1990, Minerva Kiadó.

Sipos Péter (szerk.): Magyarország a második világháborúban. Budapest, 1996, Magyar Hadtudományi Társaság, Petit Real Könyvkiadó.

Sipos Péter (szerk.): Imrédy Béla a vádlottak padján. Budapest, 1999, Osiris Kiadó–Budapest Főváros Levéltára.

Stark Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után 1939–1955. Budapest, 1995, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete.

Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Budapest, 2001, Korona Kiadó.

Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon. A terror és rablás történetéből. Budapest, 2001, Korona Kiadó.

Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon. Budapest, 1974, Kossuth Könyvkiadó.

Ungváry Krisztián: Magyarország és a második világháború. Budapest, 2005, Osiris Kiadó.

Vértes Róbert (szerk.): Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938–1945. Budapest, 1997.. Polgár Kiadó.

Online adatbázisok, digitális tananyagok, tudástárak

http://www.holokausztmagyarorszagon.hu

http://www.degob.hu

http://www.degob.org

http://www.hdke.hu

http://www.centropa.hu

http://www.ushmm.org

http://www.yadvashem.org.il

További, angol nyelvű bibliográfiáért kattintson ide!

<!–[endif]–>

Comments are closed.